Diensten

P1P2 levert consulting diensten met betrekking tot pensioenuitvoering/ IT. Technologie en data-privacy worden steeds belangrijker, ook in relatie tot pensioenuitvoering. Soms hebben pensioenfondsbesturen of werkgevers behoefte aan een aanvulling op de eigen kennis omtrent deze thema's. P1P2 helpt daar graag bij. Bekendheid met de dynamiek bij pensioenfondsen en de relatie met andere belanghebbenden is daarbij vanzelfsprekend. De diensten die P1P2 levert zijn gebaseerd op twee pijlers:

Via pijler 1 worden de taken structureel uitgevoerd, bijvoorbeeld als bestuurslid in een pensioenfonds, raad van toezicht, visitatiecommissie, belanghebbendenorgaan, verantwoordingsorgaan, etc.

Via pijler 2 worden ad-hoc consulting diensten geleverd, variërend van accountmanagement tot projectleiding.

De onderdelen die in de beide pijlers zijn opgenomen zijn deels uitwisselbaar en kunnen worden geleverd aan pensioenfondsen, administratiekantoren, maar ook aan werkgevers.

Wij zetten onze ervaring graag voor u in.

Via pijler 1 levert P1P2 diensten vanuit een structurele en primaire verantwoordelijkheid, als lid van een pensioenfondsbestuur (gecertificeerd Diploma Pensioenfondsbesturen, Geschiktheidsniveau-A aanwezig) of als uitvoerder bij een bestuursbureau.

De verantwoordelijkheden kunnen onder meer bestaan uit:

 • Accountmanagement van contractpartijen en eventueel hun onderaannemers en het rapporteren daarover aan het bestuur

 • Functionaris Gegevensbescherming
 • Uitdragen van beleid en visie van het bestuur op contractpartijen

 • Programma-, project-, verandermanagement

 • Beheersing van risico’s van het fonds

 • Monitoring naleving wet- en regelgeving en proactief oppakken van aankomende wijzigingen

 • Rapportage aan het bestuur

 • Verantwoording afleggen aan (andere) belanghebbenden

Door de bestuurlijke ervaring die P1P2 heeft, is zitting in Raad van Toezicht, Visitatiecommissie, Belanghebbenden orgaan, Verantwoordingsorgaan ook mogelijk. Uiteraard ieder met een eigen invalshoek en aanpak

Via pijler 2 levert P1P2 op ad-hoc basis diensten die relateren aan het vakgebied pensioenuitvoering/ IT en die doorgaans meer uitvoerend zijn. P1P2 kan ook fungeren als sparringpartner. Het geven van een second-opinion of bijvoorbeeld de beoordeling van door anderen uitgebrachte offertes behoort ook tot de mogelijkheden

Expertises:

 • Assistentie bij beheer onderaannemers (zowel interne als externe onderaannemers):

  • In kaart brengen van uitbestedingsrelaties, inclusief onderaannemers van de onderaannemers en de bijbehorende contracten, risico’s, verplichtingen

  • Inrichten communicatielijnen (zowel mondeling als schriftelijk), overlegstructuren, etc.

  • Monitoring (commerciële) afspraken met onderaannemers

  • Monitoring van door onderaannemers geleverde diensten, inclusief monitoring van (ogenschijnlijk) interne projecten bij onderaannemers

  • Opstellen mogelijk verbeterplan onderaannemers en opvolging daarvan

  • Overleg met onderaannemers en uitdragen visie opdrachtgeverFormulering opdrachten aan onderaannemers, met duidelijke opdrachtomschrijving en verwachtingen van opdrachtgever

 • Externe Functionaris Gegegevensbescherming

 • Formulering opdrachten aan onderaannemers, met duidelijke opdrachtomschrijving en verwachtingen van opdrachtgever

 • Beoordeling van en advisering over de door derden geleverde (project)plannen, begrotingen, rapportages

 • Programma-, project-, verandermanagement

 • Interim-management pensioenuitvoering

 • Advisering over te volgen strategie in verband met pensioenuitvoering

 • Begeleiding bij selectie uitvoerders